Volg De Dierenvriendjes op Facebook ouder login

Onze visie over kinderopvang

Wij benaderen de kinderen op een leeftijdsadequate, positieve, individuele en respectvolle manier en geven hen zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte om zichzelf te kunnen zijn en in hun eigen tempo ervaringen op te doen. Dit met als doel dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij de medewerkers en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Uw kind als individu

Oudercontact

Respect

Rust

Buiten

De Dierenvriendjes - bramen

 

In de omgang tussen de medewerkers onderling en in de totale bedrijfsvoering hanteren we dezelfde uitgangspunten voor respect, ruimte en een individuele positieve benadering. Zo lopen bedrijfsvoering en pedagogiek hand in hand. Uit diverse onderzoeken* blijkt dat kinderen zich, in regelmatig contact met de natuur, gezonder en evenwichtiger kunnen ontwikkelen dan kinderen die opgroeien in een meer versteende omgeving.

 

Zo blijkt dat:

  • Natuur zorgt voor herstel van stress en aandachtsmoeheid
  • Natuur stimuleert tot bewegen
  • Natuur vereenvoudigt het aangaan van sociale contacten
  • Natuur stimuleert een optimale ontwikkeling van kinderen
  • Natuur ondersteunt bij persoonlijke ontwikkeling en zingeving

 

*Drs. Laura Minderhoud: "Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen tot een sociaal, zelfstandig individu met respect voor andere mensen, dieren en de natuur onder begeleiding van onze professionele pedagogisch medewerkers."

 

De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) ondersteunt agrariërs  bij de uitvoering van  kinderopvang op de boerderij. Zij leveren een totale formule die is samengevat in een kwaliteitszorgsysteem. Dit kunt u zien als een draaiboek, bedoeld voor de medewerkers, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast is deskundigheid- bevordering voor management en pedagogisch medewerker een onderdeel van de VAK formule. Dit gebeurt door o.a. trainingen en werk- begeleiding. Het pedagogisch beleid ligt ter inzage op de kinderopvang. Agrarische kinderopvang De Dierenvriendjes maakt gebruik van deze VAK formule.